Podmínky ochrany osobních údajů GDPR

GDPR - Ochrana osobních údajů našich zákazníků

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba (zákazník) společnosti Soňa Kosová se sídlem- Lidická 166, Mutějovice 27007, IČ: 63095742 zapsané u příslušného Městského úřadu v Rakovníku pod spisovou značkou 321201, aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa
 • e-mailem
 • telefonní číslo

Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem předání a dodání objednaného zboží na stránkách „www.naturdekor.cz¨

 

Tyto údaje budou Správcem evidovány po dobu 2let.

 

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo zasláním dopisu na adresu prodejce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel webhostingu SHOPTET.

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Provozovatel stránky www.naturdekor.cz  se zavazuje, že neporuší předpisy a zákony týkající se těchto svěřených osobních dat a neposkytne je dalším osobám, firmám a institucím. Údaje využijeme pouze za účelem dodání zboží podle objednávky, tedy budou předány dopravcům, kteří zajistí dodání zboží dle objednávky zákazníka.